Events 3/1/2023 - 3/31/2023

 • 1/3
  Wednesday
  ŠKOLNÍ KLUB UZAVŘEN V TERMÍNU 27.2. - 3.3.2023
  Lyžařský kurz tříd O5.A + O5.B - Dolní Morava - v termínu 26.2. - 3.3.2023
  - vedoucí kurzu T. Kolařík
 • 2/3
  Thursday
  ŠKOLNÍ KLUB UZAVŘEN V TERMÍNU 27.2. - 3.3.2023
  Roční prověrka BOZP a PO
  Lyžařský kurz tříd O5.A + O5.B - Dolní Morava - v termínu 26.2. - 3.3.2023
  - vedoucí kurzu T. Kolařík
 • 3/3
  Friday
  ŠKOLNÍ KLUB UZAVŘEN V TERMÍNU 27.2. - 3.3.2023
  Exkurze tříd O4.A a O4.B - Za ostravským uhlím
  - organizace a dohled L. Marčan, M. Doleželová, B. Valoušková
  Lyžařský kurz tříd O5.A + O5.B - Dolní Morava - v termínu 26.2. - 3.3.2023
  - vedoucí kurzu T. Kolařík
 • 4/3
  Saturday
 • 5/3
  Sunday
 • 6/3
  Monday
  JARNÍ PRÁZDNINY
 • 7/3
  Tuesday
  JARNÍ PRÁZDNINY
 • 8/3
  Wednesday
  JARNÍ PRÁZDNINY
 • 9/3
  Thursday
  JARNÍ PRÁZDNINY
 • 10/3
  Friday
  JARNÍ PRÁZDNINY
 • 11/3
  Saturday
 • 12/3
  Sunday
 • 13/3
  Monday
  Lyžařský kurz tříd O2.A + O2.B - Hynčice - v termínu 12.3. - 17.3.2023
  - vedoucí kurzu T. Kolařík
  Krajské kolo olympiády ve španělském jazyce v Olomouci
  - dohled I. Apltauerová
 • 14/3
  Tuesday
  Lyžařský kurz tříd O2.A + O2.B - Hynčice - v termínu 12.3. - 17.3.2023
  - vedoucí kurzu T. Kolařík
  Mentální koučink s externí lektorkou v B34
  - 2.+ 3.v.j. O5.B; 4. + 5.v.j. O3.B; 6. + 7.v.j. O3.A
  Olympiáda z anglického jazyka
  - organizace E. Becková
  Krajské kolo olympiády z německého jazyka v Olomouci
  Studentská rada v aule školy
  09:40 - 10:00 - setkání zástupců tříd s ředitelem GJW
  Třídní akce třídy 1.B
  10:00 - 13:30
 • 15/3
  Wednesday
  Lyžařský kurz tříd O2.A + O2.B - Hynčice - v termínu 12.3. - 17.3.2023
  - vedoucí kurzu T. Kolařík
 • 16/3
  Thursday
  Školní kolo SOČ
  - organizace P. Přibylová
  Lyžařský kurz tříd O2.A + O2.B - Hynčice - v termínu 12.3. - 17.3.2023
  - vedoucí kurzu T. Kolařík
  Dny francouzské kultury v Olomouci - určeno pro studenty francouzštiny O3A, O3.B, 1.A a 1.B
  - organizace a dohled M. Berard
  Školní kolo chemické olympiády kategorie C (písemná část)
  08:55 - 10:45 - organizace M. Doleželová
  Státní okresní archív v Prostějově - exkurze studentů seminářů 3SPV a 4SPV
  11:50 - 14:25 - organizace J. Haluza
 • 17/3
  Friday
  Lyžařský kurz tříd O2.A + O2.B - Hynčice - v termínu 12.3. - 17.3.2023
  - vedoucí kurzu T. Kolařík
  Školní kolo chemické olympiády kategorie C ( praktická část)
  10:00 - 11:40 - organizace M. Doleželová
 • 18/3
  Saturday
 • 19/3
  Sunday
 • 20/3
  Monday
  Porada třídních učitelů s poradenským pracovištěm v A16
  14:00 - zúčastní se třídní učitelé, vedení GJW, výchovné poradkyně, preventista a psycholožka
 • 21/3
  Tuesday
  Lidé a peníze (ČNB Brno) - exkurze třídy O6.B
  - organizace a dohled D. Přikrylová a I. Apltauerová-Žáková
  Pedagogická rada v A16
  09:40 - 09:55
 • 22/3
  Wednesday
  Skrytá krása středověkých rukopisů - Vlastivědné muzeum Olomouc
  - organizace A. Mikulková, určeno pro studenty 3DK1
 • 23/3
  Thursday
  Krajské kolo olympiády z anglického jazyka
  - doprovod E. Becková
  YPEF - soutěž tříčlenných družstev v A06
  08:00 - 11:40 - organizace Š. Lakomá
 • 24/3
  Friday
 • 25/3
  Saturday
 • 26/3
  Sunday
 • 27/3
  Monday
  Krajské kolo geologické olympiády v Olomouci
  - doprovod L. Marčan
  Krajské kolo olympiády z dějepisu v Přerově (NG)
  - doprovod H. Oříšková
  Vernisáž výstavy prostějovského sochaře Martina Peče (galerie školy)
  - 9:40 pro studenty a učitele školy, v 16:00 pro veřejnost
  Krajské kolo olympiády z francouzského jazyka v Olomouci
  - doprovod Marion Bérard
  Slavnostní porada ke Dni učitelů
  13:00 - porada proběhne v prostorách Národního domu a bude spojená se slavnostním obědem - výuka bude probíhat rozhodnutím ředitele školy nejdéle do 12:35
 • 28/3
  Tuesday
  Učitel roku Olomouckého kraje 2023 (velká aula Pedagogické fakulty UP Olomouc)
  13:00 - oceněn bude Ing. L. Matoušek, MBA
 • 29/3
  Wednesday
  Krajské kolo olympiády z dějepisu v Přerově (VG)
  - doprovod I. Apltauerová - Žáková
  Školní kolo čtenářské soutěže v německém jazyce - v B03
  08:00 - 09:40 - organizace J. Grecmanová a J. Hlaváček
  Třídní akce (kuželky) třídy 2.B
  13:40 - 16:10 - organizace T. Kolařík
 • 30/3
  Thursday
  Okresní kolo olympiády z biologie kategorie D
  08:00 - 12:35 - organizace Š. Lakomá a L. Marčan
  DRESS FOR SUCCESS - projektový den (vhodnost formálního oblečení pro dané příležitosti)
  08:00 - 13:30
  Čtvrtletní pedagogická rada
  14:00 - v učebně B34 - výuka bude probíhat nejdéle do 13:30
  Schůzka delegátů KPG
  15:45 - setkání zástupců rodičů s vedením školy, proběhne v učebně B34
  Třídní schůzky
  16:15 - 18:00 - zahájení v kmenových učebnách, následně individuální podávání informací o prospěchu a chování žáků zákonným zástupcům
 • 31/3
  Friday
  Beseda v B34 - Ing. Michal Drozd - projektový manažer Hella Mohelnice
  10:00 - 11:40 - určeno pro septimy

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"